תכנון - אדריכלות - הנדסה - ביצוע - ניהול

pic1

חברת CITYCO (סיטיקו בע"מ) מעסיקה מהנדסים, אדריכלים מנהלי-פרויקטים וכולם בעלי ותק של מעל 10 שנים.

חברת CITYCO (סיטיקו בע"מ) מתכננת כל פרויקט מהיסוד מתחילתו ועד סופו.

חברת CITYCO (סיטיקו בע"מ) מבצעת את הבאות:

  1. פעילות ענפה מול המוסדות הממשלתיים הבירוקרטיים הקשורים לפרויקטים.
  2. תכנון אדריכלי לפרויקטים. הכולל בין היתר תכנון מפורט.
  3. תכנון הנדסי לפרויקטים. כל היועצים ההנדסיים הקשורים לפרויקט.
  4. תכנון ביצועי לפרויקטים. הכנת חומר למכרז קבלנים: תוכניות עבודה, מפרט טכני, כתב כמויות.
  5. ניהול ופיקוח על הפרויקטים. ווידוא ביצוע העבודה עפ"י לוח-זמנים, תוכניות, מפרטים-טכניים, מפרטי ביצוע, תקנים, חוק התכנון והבניה.